Het Bestuur

   
Voorzitter Jeroen Heerink
Secretaris Jan Kamphuis
Penningmeester Theo Olde Weghuis
Lid Herman Leussink
Lid Hans van der Zwet
   
e-mail adres secretariaat OMK secretaris@oldenzaalsmannenkoor.nl
telefoon 0541-534722
e-mail adres penningmeester OMK penningmeester@oldenzaalsmannenkoor.nl